Rewaloryzacja podwórza kamienicy na Staromiejskiej w Katowicach